DIALOG jest od ponad dwudziestu lat zwierciadłem stosunków polsko-niemieckich

 

Od roku 1987 magazyn DIALOG jest wydawany przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich. Od początku swego istnienia magazyn jest postrzegany jako agora relacji polsko-niemieckich w centrum Europy. Zarówno Niemcy, jak i Polacy mają na tym forum otrzymać szansę przedstawienia sąsiadom swoich politycznych poglądów oraz kulturowych doświadczeń, kształtować zrozumienie dla odmiennych punktów widzenia oraz formułować wspólne inicjatywy.

Pomysłodawcami (wtedy tylko niemieckojęzycznego) czasopisma były Towarzystwa Polsko-Niemieckie. Günter Filter i Adam Krzemiński byli redaktorami naczelnymi DIALOG-u do 1998 roku. Ich następcą został Basil Kerski, który do dzisiaj sprawuje również stanowisko dyrektora programowego Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich.

Głównymi tematami magazynu są dyskusje i eseistyka dotyczące aktualnego politycznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju stosunków polsko-niemieckich oraz historia obu krajów. Polskim partnerem DIALOG-u jest gdański "Przegląd Polityczny". Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w 1993 roku DIALOG stał się czasopismem dwujęzycznym. Drugim strategicznym sponsorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec.

DIALOG ukazuje się cztery razy w roku w nakładzie 8 000 egzemplarzy.

Redakcja:
Basil Kerski (Redaktor Naczelny), Wojciech Duda, Piotr Leszczyński, Piotr Mordel (Grafik), Monika Satizabal-Niemeyer, Sabine Stekel, Krzysztof Zastawny

Strona internetowa redakcji w Berlinie: www.dialogmagazin.eu/

Prenumerata i numery archiwalne

Prenumerata Magazynu DIALOG

Prenumerata Magazynu DIALOG

Prenumerata Magazyn DIALOG nr 117-120. Koszty przesyłki na terenie Polski wliczone w cenę prenumeraty.

do koszyka 28,00 zł (z VAT)

Magazyn DIALOG nr 118

Magazyn DIALOG nr 118

Mniejszości. Jak bardzo jesteśmy tolerancyjni?

do koszyka 12,00 zł (z VAT)
Magazyn DIALOG nr 117

Magazyn DIALOG nr 117

Co z Trójkątem Weimarskim?

do koszyka 12,00 zł (z VAT)

Magazyn DIALOG nr 116

Magazyn DIALOG nr 116

Nowy Inny. Egzamin dla Europejczyków

do koszyka 12,00 zł (z VAT)
Magazyn DIALOG nr 115

Magazyn DIALOG nr 115

1991 - 2016 Jubileusz polsko - niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

do koszyka 12,00 zł (z VAT)

Magazyn DIALOG nr 114

Magazyn DIALOG nr 114

Kultury Ekonomiczne Polski i Niemiec

do koszyka 12,00 zł (z VAT)
Magazyn DIALOG nr 113

Magazyn DIALOG nr 113

Teatr zwierciadłem społeczeństwa

do koszyka 12,00 zł (z VAT)

Magazyn DIALOG nr 112

Magazyn DIALOG nr 112

Społeczeństwo w czasach narcyzmu

do koszyka 12,00 zł (z VAT)
Magazyn DIALOG nr 111

Magazyn DIALOG nr 111

Społeczeństwo obywatelskie na pograniczu

do koszyka 12,00 zł (z VAT)

Magazyn DIALOG nr 110

Magazyn DIALOG nr 110

W co wierzymy?

do koszyka 12,00 zł (z VAT)
Magazyn DIALOG nr 109

Magazyn DIALOG nr 109

"Kryminały. O dobrym i złym"

do koszyka 12,00 zł (z VAT)

Pokaż nowsze Pokaż starsze