Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne KOLEGIUM GDAŃSKIE

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kolegium Gdańskie"
ul. Szeroka 121/122
80-835 Gdańsk
tel. 0-58 301 93 36

NIP: 5833007483
REGON: 220534731
KRS: 0000296141OpublikowaƂ: Piotr Leszczyński
Publikacja dnia: 22.09.2009
PodpisaƂ: Piotr Leszczyński
Dokument z dnia: 11.09.2009
Dokument oglądany razy: 43797

Aktualnoƛci

Biuletyn Informacji Publicznej

11.09.2009

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Kolegium Gdańskie