Artykuły

Ziemia i pamięć Anselma Kiefera 27.01.2017 11:47W ALEI NA SKARPIE kilka lat temu trafiłem na olbrzymie głazy rozrzucone na placyku przed Muzeum Ziemi. Tekst na przyczepionej do ogrodzenia tabliczce mówił o tym, jak głazy narzutowe albo „eratyki” – wielkie bloki skalne oderwane od macierzystego podłoża – wędrowały wraz z całym lądolodem ku południowi i jak większe z nich, prawdziwe olbrzymy, ocalały podczas wędrówki i przetrwały w miejscach postojów, a drobniejsze rozproszyły się z czasem w obfitych strumieniach wód spływających z topniejącego lodowca.

Czytaj więcej

Błąd w sztuce. Rzecz o "Wołyniu" Wojciecha Smarzowskiego 21.12.2016 14:57DOPRAWDY TRUDNO jest rozstrzygnąć, która ze scen tego filmu jest najbardziej okrutna, gdyż mnożą się one tak szybko, że nie sposób je spamiętać, tym bardziej, że nie ma się na to ochoty. Mnie jednak najmocniej utkwił w głowie epizod z polskim oficerem, który w nieskazitelnym uniformie, lecz bez broni, bo jako parlamentariusz udaje się na rozmowy z dowództwem oddziału UPA.

Czytaj więcej

O "Solidarności" w duchu Machiavellego 08.12.2016 15:04PYTANIE czy można mówić o makiawelizmie „Solidarności", jest przewrotne, ale i prowokujące. Każdemu, kto osobę Machiavellego kojarzy jedynie z przypisywaną mu, ale -co należy podkreślić - nigdy przez niego niewypowiedzianą maksymą mówiącą, że cel uświęca środki, już samo zestawienie „Solidarności" z tym „nauczycielem zła", jak go niekiedy nazywano, wyda się obrazoburcze, jeśli nie bluźniercze.

Czytaj więcej

Postscriptum do "Listu starego liberała" 10.11.2016 16:31KIEDY PISAŁEM prawie ćwierć wieku temu List starego liberała (PP, 19/20 1993), wcale stary nie byłem. Może tego nie wiedziałem, bo byłem o pokolenie starszy od młodych liberałów, ale wcale nie o wiek chodziło, tylko o liberalizm. Bo wychowałem się jako liberał w Polsce Ludowej, ale liberalizm, w którym wyrosłem, różnił się od tego nowego młodoliberalizmu, który pojawił się w 1989 roku i na krótko zapanował w Polsce.

Czytaj więcej

Niesamowity Gość 29.08.2016 15:42NIEPODOBNA pożegnać się z kimś, kogo się nosi w sobie – nie jako wspomnienie, nie jako zacierający się z czasem obraz, ale jako swój inny początek, w którym zaczyna się moje myślenie, ale też moje życiowe zdecydowania, mój trans ku boskości bycia, moje „drugie żeglowanie”. To całe inne moje poza trywialną, nie-wydarzoną, ego-logiczną, otumanioną biegiem codziennych spraw mojością.

Czytaj więcej

Wokół mitu "żołnierzy wyklętych" Rafał Wnuk (PP 136/2016) 21.07.2016 13:13W 2009 ROKU ŚRODOWISKA zrzeszone w Porozumieniu Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych wystąpiły z ideą ustanowienia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Poparcie dla pomysłu zadeklarowały kluby parlamentarne PO i PiS. Z inicjatywą ustawodawczą w tej kwestii wystąpił w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, z tym że w uzasadnieniu zaproponował odmienną nazwę święta niż ta, z którą wystąpili kombatanci. Chłodne, nieco akademickie określenie Dzień Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia zostało zamienione na zdecydowanie mniej precyzyjne, lecz bardziej patetyczne – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Czytaj więcej

Między mitem a historią. O kształtowaniu pamięci zbiorowej w Polsce cz.II 29.06.2016 16:00Widomym znakiem przewartościowania obrazu przeszłości stały się zmiany w kalendarzu świąt państwowych: zniknęło wprowadzone 44 lata wcześniej przez komunistów Święto Odrodzenia Polski 22 lipca czy rocznica Rewolucji Październikowej. Natomiast data zakończenia wojny, obecnie 8, a nie 9 maja, pozostała nadal datą oficjalnie upamiętnianą, co po¬zwala obserwować ewolucję, która z jednej strony polegała na demontażu PRL-owskiego mitu zwycięstwa, z drugiej zaś na kontynuacji niektórych dawnych znaczeń oraz wprowadzenie nowych interpretacji./p>

Czytaj więcej

Między mitem a historią. O kształtowaniu pamięci zbiorowej w Polsce cz.I 29.06.2016 14:22W obrazach przeszłości przechowywanych w pamięci zbiorowej mieszają się ze sobą wyobrażenia o różnym charakterze, układając się w opowieści, które są bardziej historią lub bardziej legendami albo mitami - zależnie od tego, na ile zgadzają się z faktami, interpretacjami i ocenami ustalonymi przez profesjonalnych badaczy, a także, przez kogo, jak i po co są one opowiadane.

Czytaj więcej

Jeż i lis 21.06.2016 15:16Przypominamy fragmenty rozmowy Wojciecha P. Dudy z Cezarym Wodzińskim o "Czarnych zeszytach" Martina Heideggera z Przeglądu Politycznego nr 126 (2014).

Czytaj więcej

Manfred Mack, Karl Dedecius: Wielki pośrednik między kulturami (DIALOG 115/2016) 03.06.2016 12:4926 lutego 2016,zaledwie kilka tygodni przed swoimi 95. urodzinami, zmarł Karl Dedecius. Podczas mojej ostatniej u niego wizyty zdradził mi, że chętnie dożyłby stu lat. Do ostatniej chwili miał mnóstwo pomysłów, chciał jeszcze wydać wiele książek, między innymi album pod tytułem „Vita activa, vita contemplativa”, zawierający wiersze napisane przez niego w młodości oraz...

Czytaj więcej
Pokaż nowsze Pokaż starsze