PP 141/2017 28.03.2017 11:29

 

Mark Lilla Rycerz i kalif
AMERYKA
Stanisław Filipowicz Donald Trump i Ojcowie Założyciele
EUROPA
Henryk Woźniakowski Pokochać Unię
Timothy Garton Ash Czy Europa się rozpada?
POLSKA
Joachim Trenkner W rocznicę zjednoczenia
Janusz A. Majcherek Próba diagnozy
REAKCJONIŚCI
Mark Lilla O reakcjonistach i nowoczesności
Michał Warchala Liberalizm, reakcja,nowoczesność
Grzegorz Jankowicz Gra w faszyzm
Umberto Eco Wieczny faszyzm
ANTYNOWOCZEŚNI
Antoine Compagnon Nowocześni po przejściach
Tomasz Swoboda Nigdy nie będziemy antynowocześni
Antoine Compagnon Zasada Thibaudeta
REWOLUCYJNI KONSERWATYŚCI
Anna Wolff-Powęska Dobosze rewolucji
REWOLUCJA KONSERWATYWNA. NOWE INTERPRETACJE
Fritz Stern Narodowy socjalizm jako pokusa
Golo Mann Ani z prawa, ani z lewa
Armin Mohler, Karlheinz Weissman Awangarda rewolucji
Hermann Rauschning Rewolucja konserwatywna
Arkadiusz Górnisiewicz Paradoksy rewolucyjnego konserwatyzmu
Zbigniew Kadłubek Bez flagi.Esej o mocach
Krzysztof Dorosz Triumf woli, klęska rozumu
Iwona Kurz Miasto snów. „Berlin” Jasona Lutesa
Jeffrey Herf Paradoks reakcyjnego modernizmu
Adam Lipszyc Weimarska apokalipsa
Jurgen Brokoff Apokalipsa i suweren: Carla Schmitta teoria polityczności
Łukasz Musiał Niemcy tajemne. Stefana Georgego życie po życiu
Ulrich Raulff Krąg bez mistrza.
KSIĄŻKI
Tomasz Wiśniewski Oświecenie według Kosellecka
Marek Wilczyński
Karnawał na kraterze
LISTY
Grzegorz Lewicki Konserwatyzm awangardowy ma przyszłość
Łukasz Kołoczek
Odpowiadam Grzegorzowi Lewickiemu

Przegląd Polityczny nr 141


Artykuł ukazał się w numerze:

Przegląd Polityczny nr 141

20,00 zł (z VAT)

do koszyka