Aktualności

Przegląd Polityczny 139/140 12.12.2016 15:52

Stanisław Filipowicz, Dariusz Filar, Marek Prawda, Joachim Trenkner, Ewa Rzanna, Andrzej Mencwel, Marcin Kula, Bronisław Baczko, Małgorzata Szpakowska, Miłosz Puczydłowski, Łukasz Kołoczek, Tomasz Swoboda, Jacek Hajduk, Filip Biały, Quentin Skinner, Herfried Münkler, Hans Magnus Enzensberger, Maurizio Viroli, Raymond Aron, Michel Bergès, Alexis de Tocqueville, Pierre Manent, Szymon Wrobel, Jacek Gutorow, Jarosław Zalesiński, Jan Burnatowski, Agata Tymczyszyn, Jan Hartman.

Czytaj więcej

Magazyn DIALOG nr 118/2017 12.01.2017 14:22

Co tak naprawdę Polacy i Niemcy myślą o swoim sąsiedzie? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Stefan Chwin w swoim eseju, otwierającym niniejsze wydanie magazynu. Mamy tu do czynienia z tekstem pełnym pasji i szacunku wobec polskoniemieckiego procesu pojednania, ale napisanym z dystansem w stosunku do retoryki sukcesu rządowych oświadczeń. Krytyczne spojrzenie na polsko-niemieckie sąsiedztwo autor łączy z pełną troski analizą stanu kultury demokratycznej w Europie.

Czytaj więcej

Dom, którego nie było 30.12.2016 12:57Przemoc wobec Żydów podczas II wojny światowej do dziś budzi grozę i zdumienie. Jak to możliwe, że kilka milionów ludzi zniknęło ze swoich domów, zakładów rzemieślniczych i sklepów, że tylu sąsiadów zniknęło z polskich miast? Byli jednak tacy, którzy przetrwali Zagładę i doczekali wyzwolenia. Łukasz Krzyżanowski śledzi losy społeczności żydowskiej w Radomiu podczas wojny i po jej zakończeniu.

Czytaj więcej

Błąd w sztuce. Rzecz o "Wołyniu" Wojciecha Smarzowskiego 21.12.2016 14:57DOPRAWDY TRUDNO jest rozstrzygnąć, która ze scen tego filmu jest najbardziej okrutna, gdyż mnożą się one tak szybko, że nie sposób je spamiętać, tym bardziej, że nie ma się na to ochoty. Mnie jednak najmocniej utkwił w głowie epizod z polskim oficerem, który w nieskazitelnym uniformie, lecz bez broni, bo jako parlamentariusz udaje się na rozmowy z dowództwem oddziału UPA.

Czytaj więcej

O "Solidarności" w duchu Machiavellego 08.12.2016 15:04PYTANIE czy można mówić o makiawelizmie „Solidarności", jest przewrotne, ale i prowokujące. Każdemu, kto osobę Machiavellego kojarzy jedynie z przypisywaną mu, ale -co należy podkreślić - nigdy przez niego niewypowiedzianą maksymą mówiącą, że cel uświęca środki, już samo zestawienie „Solidarności" z tym „nauczycielem zła", jak go niekiedy nazywano, wyda się obrazoburcze, jeśli nie bluźniercze.

Czytaj więcej